onsdag 28 januari 2009

För ett år sedan

Mymlan undrar vad vi skrev för ett år sedan. Jag skrev inget den 28 januari men mitt nästa inlägg skulle kunna skrivits idag (om man byter ut lite platsnamn). Är det bra eller dåligt? Tyder det på konsistens i tanke och handling eller bara på att man drar runt i gamla hjulspår och inte tänker något nytt? Det kan ju också ha att göra med att vi gör en lång resa med makens jobb varje januari sedan fem år tillbaka. Samma typ av beteende föder nog samma typ av tankar.

Talande citat: Fortfarande är det dunkelt tänkta det dunkelt skrivna.
Charlie januari 2008: Örnen har landat

Inga kommentarer: