måndag 4 juni 2007

Ingen rast och ingen ro

Är man nödvändigtvis Rotlös för att man är Rastlös? Eller blir man till slut Rotlös av att leva för Rastlöst? Kan man få både och; en rastlös själ i en väl rotad kropp? Nja, en rastlös själ i en väl rotad knopp får det väl bli i sådana fall (om nu själen sitter i knoppen men ni förstår säkert bilden).

Jag vill gärna vara Rastlös men aldrig Rotlös.

"Rotlös, hemlös har jag irrat kring verlden" skrev Topelius. Det bådar inte gott.


Från SAOB:

RASTLÖS
som icke kan njuta ngn vila gm sömn, sömnlös.
som icke ger sig ngn vila; ständigt (o. ivrigt) värksam l. rörlig o. d., stun­dom närmande sig l. övergående i bet.: trägen l. outtröttlig; ofta med bibegrepp av nervositet l. oro, övergående i bet.: rolös l. orolig l. jäk­tig o. d.; dels om person (l. djur), dels om ngt sak­ligt (t. ex. tanke, iver, flit, ansiktsuttryck, lynne, tid): som utmärkes av l. visar l. ger intryck av sådan egenskaper särsk. (om värksamhet o. d.): som äger rum utan rast l. vila, stundom: oav­låtlig o. d.; äv. ss. adv.: utan rast l. vila, stun­dom: oavlåtligt o. d.

ROTLÖS
om person som saknar rotfäste.

Inga kommentarer: