fredag 25 juni 2010

Ikväll längtar jag hem

Och ikväll är hem en plats där man tar midnattsdopp och badar bastu, cyklar på grusvägar och plockar ängsklocka, prästkrage, klöver och timotej.


1 kommentar:

Bengt O. sa...

Tack för att du påminde om Rune Lindströms underbara visa. Men uppriktigt sagt tycker jag inte att den unge Tommy Körberg tolkar den optimalt. Mystiken försvinner och det är ju den som bär upp sången.

Men trumpeten är fin! Vet du vem det är? Bengt-Arne Wallin? Jan Allan?